ארגון הנכים בישראל המיוחד
צור קשרדלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

פרוטוקולים ודברים

  פורוטקול דיון ראשון על שר"מ ילדים מתאריך 30/12/08
  דברי הרב גפני במליאת הכנסת על הכתבה על הוועדות הרפואיות מ97
  פרוטוקול דיון ועדת הפנים בנושא הצעת חוק עובדים זרים והעימות של יו"ר אהב"ה עם שלי יחימוביץ בנושא זכויות עובדים זרים מול נכים
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 1 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 2 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 3 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 4 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 5 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 6 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 7 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 8 מתא 06/03/10
  מחקר ומידע עובדים זרים עמוד 9 מתא 06/03/10
  דוחו ביקורת המדינה על פעולות ועדות רפואיות במוסד לביטוח לאוי 2010
  תמצית הפרוטוקול בוועדת הפנים העימות עם שלי יחימוביץ בקשר לזכויות עובדים זרים 15/09/2011
  פרוטוקול העימות המלא עם שלי יחימוביץ בוועדת הפנים11/01/10
  חוזר מנכ"ל בקשר השתתפות בהסעות נכים עם פיגור בוגרים מתאריך 01/09/2011
  פרוטוקול ישבת פניות הציבור עם מועצת ביטוח לאומי 19/12/11
  מכתב מו"ר רשות המיים לוועדת כספים הרב גפני ביטוח ניתוק/עיקול לנכים בגלל חוב
  פרוטוקול ועדת חוק חוקה ומשפט בעניין סמכויות ביה"ד 26/09/11 ישיבה 1
  פרוטוקול ועדת חוק חוקה ומשפט בעניין סמכויות ביה"ד 03/01/12 ישיבה 2
  פרוטוקול ישבת פניות הציבור דיון ליסינג לרכבי נכים 04/01/2012
  פרוטוקול ועדת פניות הציבור בנושאים אבזרי עזר רפואי לילדים 20/03/12
  פרוטוקול ועדת רווחה השכרת רכב נכים 15/05/12
  פרוטוקול ועדת רווחה השכרת רכב נכים 29/05/12 סוף
  פרוטוקול ועדת פניות הציבור בנושאים המרב"ד וועדות ניידות 01/12/09 ועדה טעונה
  פרוטוקול דיון וועדת רווחה לתוספת לקצבת שר"מ 11/06/12
  פרוטוקול ועדת כספים דיון הנחות בארנונה לנכים 03/07/12
  פרוטוקול ועדת כלכלה בנושא ביטוחי רכב 03/07/12
  דיון ועדת רווחה ספר ליקויים חדש 19/12/11
  פרוטוקול דחות חניה ע"י שוטר או פקח לנכים
  החלטת ועדת כספים להנחה במים לנכים 02/04/12
  פרוטוקול ועדת עובדים זרים בסיעוד מתאריך 09/07/12
  פורוטוקול ועדה לילד הסעות בטיחותיות 23/07/12
  ועדה לזכויות הילד ילדי בעלי סכרת 23/07/12
  ועדת כלכלה הנחות בחשמל יישום הנחה לנכים 13/09/13
  ועדת כלכלה הנחות בחשמל יישום הנחה לנכים דיון שני 14/10/13
  פרוטוקול ועדת עובדים זרים בדיון על סיעוד מתאריך 03/03/10
  פרוטוקול ועדת עובדים זרים בסיעוד מתאריך 05/10/10
  פרוטוקול ישיבה שנייה בוועדת עובדים זרים העימות עם שלי עם כלל ארגוני הנכים 19/01/10
  תגובהלפירסום שלילי על יישום הורדת השתתפות עצמית באביזרי שיקום 01/02/13
  תגובה לפירסום שלילי על יישום הורדת השתתפות עצמית באביזרי שיקום 01/02/13
  פרוטוקול ועדת רווחה בדיקה מחדש אבדן כושר עבודה 10/06/13
  פרוטוקול דיון וועדת רווחה לתוספת לקצבת שר"מ 10/06/13
  פרטוקולוועדת רווחה שביתת אנשי משרד החוץ ועובדים זרים סיעודים 23/07/13
  וועדת ביקורת המדינה דו"ח בנושא סיעוד 22/05/13
  וועדת ביקורת המדינה דו"ח מבקר המדינה בנושא סיעוד 29/10/13
  דיון בוועדת רווחה בכנסת על ספר הליקויים שמתוכנן לנחות על נכים 280212
  פרוטקול ועדת כלכלה בנושא דיור ציבורי מתאריך 27/11/13
  תקנות רכישת דירות נכסי רכישה נ"ר במשרד השיכון לוועדת כלכלה
  תקנות רכישת דירות נכסי רכישה נ"ר במשרד השיכון לוועדת כלכלה
  פרוטוקול ועדת חינוך בנושא סיעעות אישיות מתאריך 16/05/11
  פרוטוקול דיון וועדת רווחה גרעונות קופות חולים דיון ראשון
  פרוטוקול דיון וועדת רווחה גרעונות קופות חולים דיון שני
  פרוטוקול ועדת עובדים זרים בדיון על העלאת תשלומי ביטוח רפואי מתאריך 03/03/14
  דיון ועדת פניות ציבור ביטול תוי חניה לנכים 22/12/10
  דיון ועדת פניות ציבור ביטול תוי חניה לנכים דיון המשך 06/03/12
  דיון ועדת פניות ציבור ביטול תוי חניה לנכים דיון המשך שלישי 27/06/12
  סמכויות פיקוח ואכיפה על מעסיקי עובדים זרים 020614
  פרוטוקול ווועדת פניות ציבור ועדות רפואיות 17/06/14
עבור לתוכן העמוד