ארגון הנכים בישראל המיוחד
צור קשרדלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked

מערך ההסעות לילדים עם צרכים מיוחדים

7/03/2012
07.03.2012 (09:21)

 

 

הכנסת

הוועדה לזכויות הילד

     

 

                                                                                                                                                                                                                   סימוכין:1284012

                                                                                                        ירושלים, ו' באדר, התשע"ב

29 בפברואר 2012

 

                                                                                                           

לכבוד

לכבוד

לכבוד

לכבוד

ח"כ גדעון סער

ח"כ משה כחלון

ח"כ ישראל כץ

מר שלמה בוחבוט

שר החינוך

שר הרווחה והשירותים החברתיים

שר התחבורה

יו"ר השלטון מקומי

 

 

מכובדי,

הוועדה לזכויות הילד שבראשותי קיימה היום ישיבת מעקב בנושא: מערך ההסעות לילדים עם צרכים מיוחדים.

להלן סיכום הישיבה והחלטות הוועדה:

 

1.       הוועדה רשמה לפניה את הודעת סמנכ"ל בכיר ומנהל מנהל הפיתוח במשרד החינוך מר יגאל צרפתי העומד בראש הוועדה לבחינת הסדרי ההסעות ילדים עם צרכים מיוחדים כי הדו"ח הסופי של הוועדה יתפרסם בסיום התיאום עם משרדי הממשלה ומרכז השלטון המקומי.

2. הוועדה סבורה כי במסגרת ההמלצות הסופיות יש לכלול התייחסות לנושאים הבאים:

·   הכשרת הנהג והמלווה: יש להסדיר הדרכה מקדימה לנהגי הסעות וגם תוך כדי עבודתו כמלווה הסעות.

·   על משרד התחבורה לקבוע השתלמות מקדימה למלווים.

·   כמו כן ממליצה הוועדה להפריד הפרדה בין מעסיקי נהגי הסעות לבין מעסיקי מלווים כדי למנוע ניגוד עניינים.

·   הוועדה מבקשת להוסיף בנהלים, הגדרת תפקיד של המלווה בהסעה.

·   הוועדה מבקשת ממר צרפתי לקיים דיון בדבר הצורך להסדיר ליווי גם לתלמידים עם פיגור קל.

· סוגיית הרכב ואיכות ההסעה: הוועדה ממליצה לקבוע הפרדה בין ילדים עם צרכים מיוחדים בגילאים צעירים לבין ילדים מתבגרים.

· הוועדה ממליצה להסדיר בנהלים מחייבים את סוגיית ריתוק וריסון הילדים ולהבטיח מערך השאלה של מתקנים ראויים התואמים את התקן של משרד התחבורה.

· פיקוח ואכיפה:  הוועדה ממליצה לעלות באופן משמעותי את הסנקציות הכספיות בחוזה התקשרות שבין הרשות המקומית לחברת ההסעות.

· הוועדה ממליצה לפרסם דו"ח שנתי של תוצאות הפיקוח של משרד החינוך על חברת ההסעות. 

· הוועדה ממליצה שאגף החינוך המיוחד יפרסם בראשית שנת הלימודים חוזר להורים בדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הקשור להסעות על פי חוק הסעות בטיחותיות לילדים עם מוגבלויות.

· הוועדה ממליצה להיעזר בניסיון המקצועי של בית החולים "אלין"  לרבות הצעותיהם בדבר הפיקוח במסגרת בתי הספר לחינוך מיוחד.

· הוועדה רשמה כי במקרה של תלונות הורים יש לפנות בראשונה למנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית, במידת הצורך לממונה על ההסעות במחוז ובמידת הצורך למנהל אגף הסעות במשרד הראשי. 

· יו"ר הוועדה בקש להפנות אליו תלונות מדגימות של הורים על ליקויים בתפקוד ההסעה כדי להפנותן לנציב תלונות הציבור ועל פי זה לקבוע את זכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים.

· הוועדה ממליצה כי החוזה הסטנדרטי המאושר ע"י משרד החינוך להתקשרות של רשות מקומית עם חברת הסעות יפורסם באתר משרד החינוך.

· הוועדה ממליצה למשרד התחבורה להסדיר שמערך הפיקוח של משרד החינוך יוכל לוודא את שמו של נהג ההסעה וכן להראות את רישיון הנהיגה ורישיון הרכב.

· הוועדה ממליצה למשרד התחבורה לשקול הסדרת תנאי נוסף ברשויות הרכב שהרכב מתאים להסעת ילדים עם צרכים מיוחדים.

 

3. השלמת דו"ח ועדת צרפתי: הוועדה מבקשת להשלים בהקדם את גיבוש ההמלצות תוך התיאום המתבקש עם משרדי הממשלה והשלטון המקומי וממליצה להפעיל ניסוי של יישום ההמלצות באזור מסוים בארץ כבר בשנת הלימודים תשע"ג.

4. הוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפיה הוסדר תיאום עם משרד החינוך והאוצר להסעות הילדים הזכאים ליום שהות ארוך.

5. הוועדה תקיים ישיבת מעקב לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה.

 

 

 

                                     בכבוד רב,

 

ח"כ זבולון אורלב

יושב ראש הוועדה

 

 

 

עבור לתוכן העמוד